top of page
GrenzeloosCompetent_logo.jpg

Dit Europees project streeft ernaar om opleiding en tewerkstelling in de Frans-Belgische grensregio te faciliteren. De projectpartners focussen op 3 sectoren: agrovoeding, textiel & nieuwe materialen en duurzaam bouwen.

Concrete acties:

  • ontwikkelen van grensoverschrijdende opleidingsprogramma’s voor technische knelpuntberoepen

  • jobpromotie aan beide zijden van de grens (o.a. via ontdekkingsdagen)

  • bedrijven ondersteunen bij de aanwerving van grensarbeiders.

  •  

Een grensoverschrijdend socio-economische observatorium zal evoluties rond grensarbeid in kaart brengen en analyseren.

http://www.grenzelooscompetent.eu/

LogoProjets_AB Réfugiés - Emploi.jpg

​De 12 projectpartners van AB Réfugiés-Emploi willen vluchtelingen snel en duurzaam begeleiden naar tewerkstelling, de meest cruciale factor voor maatschappelijke integratie.

De partners zetten in op een intensieve persoonlijke begeleiding, een opleidings- en aanpassingstraject in een bedrijf. Ze bieden ook een aangepaste vorm van werkplekleren in maatwerkbedrijven aan als opstap naar een job in het regulier economisch circuit.

 

Om de communicatie op de werkvloer te bevorderen, worden taallessen georganiseerd om een (technische) woordenschat in het Frans en het Nederlands aan te leren. Daarenboven wordt er ook een app ontwikkeld met een digitaal beeldwoordenboek.

 

Er wordt ook een juridisch onderzoek gedaan om na te gaan wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor Franse en Belgische vluchtelingen om als grensarbeider aan de slag te gaan.

https://www.ab-refugies.eu/

Het project wil de barrières van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt wegnemen door mobiliteitsobstakels te verminderen, tweetaligheid te promoten en de match tussen grensoverschrijdende vraag en aanbod te optimaliseren.

De 16 partners zetten samen acties op poten voor werkzoekenden, laatstejaars studenten, bedrijven en tewerkstellings- en opleidingspartners uit de regio Rijsel, Kortrijk, Doornik, Valenciennois, Sambre Avesnois, Centre du Hainaut, Littoral en West-Vlaanderen.

De acties van het grensoverschrijdend team :

  • Begeleidingsateliers voor Franse en Belgische kandidaten en infosessies over werken in  Frankrijk / België

  • Bedrijfsbezoeken in de drie deelgebieden en grensoverschrijdende jobdatings per sector, aangepast aan de noden van bedrijven

  • Aanbod aan grensoverschrijdende opleiding

  • Sensibilisering voor gelijke kansen tussen man en vrouw

  • Thematische seminaries, kennisuitwisseling en best practices, aanmaak van tools om het project te promoten

 

http://grenzeloos-tewerkstellen.eu/

GrenzeloosTewerkstellen.png
ActEmploi_logo.jpg

Act’Emploi (Accompagnement Transfrontalier à l’Emploi) bestaat uit 18 Franse en Belgische partners.

Het doel is een opleidingsprogramma op te stellen, uit te werken en in te voeren op grensoverschrijdend niveau. Dit moet de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren in de persoonlijke hulpverlening en vooral de duurzame integratie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt vereenvoudigen.

De opkomst van de connected devices voor in huis en persoonlijk gebruik, toont dat we dringend het opleidingsaanbod moeten herzien om er de nieuwe technologieën in te integreren.

 

Dit project brengt twee belangrijke sectoren die in volle verandering zijn samen, namelijk de persoonlijke hulpverlening en de nieuwe technologieën.

 

Door werkzoekenden op te leiden in nieuwe technologieën gaan we enerzijds de sector hulpverlening gaan professionaliseren, en anderzijds ook de digitale kloof verkleinen in de bevolking, zowel bij de hulpverleners als de gebruikers.

https://www.actemploi.eu/

bottom of page